สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาเชิญร่วมฟังเรื่องอดีตปัจจุบัน อนาคต ปาเลสไตน์ในวันครู

DeepSouthWatch's picture

 

Thai
Event date: 
Tuesday, 16 January, 2018 - 08:30