เสวนา "อัลกุดส์" บทบาทที่มุสลิมต้องทบทวน

DeepSouthWatch's picture

 

Thai
Event date: 
Tuesday, 30 January, 2018 - 19:00