ขอเชิญชวนร่วมวงสนทนา เรื่อง ทัศนะ มุมมอง ต่อ "กองกำลังติดอาวุธแห่งชาติปาตานี"

DeepSouthWatch's picture

 

 

ขอเชิญชวน
ร่วมวงสนทนา เรื่องเย็นๆ ยามเย็นที่ 13 กุมภาพันธ์ 
ทัศนะ มุมมอง ต่อ "กองกำลังติดอาวุธแห่งชาติปาตานี"

เริ่มบทสนทนา เวลา 16.30 น. - 18.30 น. ณ Galari Patani Artspace 
17/7 Donrak , NongChik , Patani lama
ดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ขับร้องบทเพลง "13 feb" โดย Budu Little

(ไม่มีไลฟ์สดนะครับ)

สร้างสรรค์โดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PerMAS)
_____________
นำการสนทนาโดย 
ซาฮารี เจะหลง : นักจัดรายการวิทยุชุมชน Media Selatan

สุไฮมี ดูละสะ : กรรมการอาวุโส คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์ THE PATANI

รักชาติ สุวรรณ : ประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ (B4P)

ฮัสนะ ยูโซ๊ะ : คณะกรรมการบริหารสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PerMAS)

#13FEB
#เปลี่ยนกระสุนปืนเป็นบัตรเลือกตั้ง
#RIGHT_TO_SELF_DETERMINATION
#PerMAS

 
 
 

 

Thai
Event date: 
Tuesday, 13 February, 2018 - 16:30