ขอเชิญร่วมสนทนา เรื่อง ทัศนะ มุมมอง ต่อ ”กองกำลังติดอาวุธแห่งชาติปาตานี”

DeepSouthWatch's picture

 

 

ขอเชิญร่วมสนทนา

13 กุมภาพันธ์
ทัศนะ มุมมอง ต่อ ”กองกำลังติดอาวุธแห่งชาติปาตานี”

รวมตัวละหมาดมัคริบร่วมกันเวลา 18.00 น. เริ่มสนทนา 19.00 - 21.00 น. 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 3 ชั้น 2 ห้องตรงข้าม 3-205 

นำการสนทนาโดย

- Arthit Thong-In
อาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ วิทยทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

- Mr. HAKIM Pongtigor
Committee Member
Board of Strategic Direction THE PATANI

โดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียนและเยาชนปาตานี PerMAS

#13FEB
#เปลี่ยนกระสุนปืนเป็นบัตรเลือกตั้ง
#RIGHT_TO_SELF_DETERMINATION
#PerMAS

 

Thai
Event date: 
Tuesday, 13 February, 2018 - 19:00