ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา “มองประชาธิปไตยบางกอกและปาตานีผ่านเรื่องราวในวรรณกรรม 1984”

DeepSouthWatch's picture

 

Thai
Event date: 
Friday, 23 February, 2018 - 09:00