เชิญชวนร่วมเวทีวิชาการ หัวข้อ "สันติภาพปาตานีทำไมต้องประชาชน..."

DeepSouthWatch's picture

 

 
เชิญชวนร่วมเวทีวิชาการ

หัวข้อ "สันติภาพปาตานีทำไมต้องประชาชน..."

ในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ.ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินท์ วิทยาเขต ปัตตานี 
เวลา13.00 น.เป็นต้นไป 

นำการพูดคุยในวงโดย 

นายซูไฮมิง ดูละสะ 
รองผู้อำนวยการสถาบันปาตานี
(ดำเนินการพูดคุย) 

นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาภาคประชาสังคมชายเเดนใต้ 

นายอาฟิส ยะโกะ ประธานสหพันธนิสิตนักศึกษานักเรียนเเละเยาวชนปาตานี(PerMAS)

พลตรีสิทธิ ตระกูลวงศ์ เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอาเต็ฟ โช๊ะโก ประธานคณะกรรมการกำกับดูเเลยุทธศาสตร์ 
The Patani

ทั้งยังมีนักวิชาการ,นักขับเคลื่อนสังคม,นักกิจกรรม ที่มีบทบามต่อการสร้างสันติภาพปาตานี รับเชิญเข้าร่วมเเลกเปลี่ยนในเวทีครั้งนี้

#13-3-28 Feb
#War_People_Peace

 

 

Thai
Event date: 
Wednesday, 28 February, 2018 - 13:00