เสวนาสาธารณะเรื่อง “สิ่งที่อนุมัติและสิ่งต้องห้ามทางการแพทย์ในทรรศนะอิสลาม”

DeepSouthWatch's picture

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการบรรยายธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 
โดย นายแพทย์กิ๊ฟลัน ดอเลาะ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
และ ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง อาจารย์แผนกกฎหมายอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เสวนาเรื่อง “สิ่งที่อนุมัติและสิ่งต้องห้ามทางการแพทย์ในทรรศนะอิสลาม”
- การผิดประเวณี (ซินา) 
- รักร่วมเพศ
- การทำแท้ง
- การคุมกำเนิด
- การทำหมัน
- การทำกิ๊ฟท์
- การทำเด็กหลอดแก้ว
- การอุ้มบุญ
หมายเหตุ หลังบรรยายมีรับประทานบุฟเฟต์มื้อเย็นร่วมกัน
!!!! ดังนั้นเพื่อต้องการทราบจำนวนผู้เข้าร่วมจึงขอให้บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ทุกท่านที่เข้าร่วมแจ้งชื่อได้ที่คนที่ได้รับมอบหมายครับ ภายในวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 ครับ !!!!

 

Thai
Event date: 
Wednesday, 14 March, 2018 - 16:00