แถลงการณ์ร่วมเครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อปกป้องพลเรือนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Joint Statement of the Ad hoc Network to Civilian Protection and Freedom of Expression)

DeepSouthWatch's picture
 
แถลงการณ์ร่วม (Joint Statement)
เครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อปกป้องพลเรือนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
Ad hoc Network to Civilian Protection and Freedom of Expression
 
ยุติการคุกคามและปิดปากประชาชน
เปิดพื้นที่ทางการเมือง เปิดโอกาสให้สันติภาพ
STOP INTIMIDATING AND SILENCING PEOPLE - OPEN UP POLITICAL SPACE - GIVE PEACE A CHANCE!
 
 
2 มีนาคม 2561
 
 
ภาษาไทย
  • แถลงการณ์ร่วมต้นฉบับ (เผยแพร่วันที่ 2 มีนาคม 2561)
  • แถลงการณ์ร่วมฉบับเพิ่มรายชื่อลงนาม (อัพเดทล่าสุดวันที่ 10 มีนาคม 2561)​
English
  • Joint Statament (2 March 2018)
Bahasa Malay
  • Pernyataan Bersama (2 Mac 2018)
Bahasa Indonesia
  • Penyataan Bersama (2 Merat 2018)
 
 
Thai
Paper cover: