เชิญร่วมฟังเสวนา ACEH PATANI ตอนเหนือของอินโดฯ ชายแดนใต้ของไทย คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าในการเปลี่ยนแปลง

DeepSouthWatch's picture

 

Thai
Event date: 
Sunday, 18 March, 2018 - 15:00