ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูลด้วยภาพ Data Methodology & Visualization

DeepSouthWatch's picture

 

Thai
Event date: 
Tuesday, 3 April, 2018 - 08:00