เอกสารนำเสนอในการประชุมสัมมนานานาชาติ “Role of Islamic Studies in Post Globalized Society”

DeepSouthWatch's picture
 
เอกสารนำเสนอในการประชุมสัมมนานานาชาติ
Role of Islamic Studies in Post Globalized Society”
21 – 23 ธันวาคม 2553
ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
01
الدراسات القرآنية في عصر العولمة
 
02
الكتاتيب في جنوب تايلاند إيجابياتها وسلبياتها
 
03
Globalization and Its Impact on Islamic Studies in Malaysia
 
04
السيرة النبوية هي الوسيلة المثلى في الدعوة إلى الإسلام في عصر العولمة
 
05
الدراسات الإسلامية رؤى وآفاق
 
06
The Roles of the Islamic Studies Programs of the National University of Malaysia in Globalized Society
 
07
الدّراسات الإسلاميّة في تايلاند بين التعليم العالي الحكومي والأهلي أبعاد التميّز ومجالات التّكامل
 
08
من واقع تجارب طلاب الدراسات العربية والإسلامية في الغرب بريطانيا نموذجاً
 
09
تعليم الدراسات الإسلامية الفعّال مشكلات وحلول تجربة شخصية في مؤسسات تعليمية بشرق أفريقيا والبحيرات العظمى دراسة حالة تنـزانيا
 
10
The Challenges of Islamic Education in Southeast Asia Impacts and Prospects
 
11
العلوم الإسلامية والعولمة الثقافية
 
12
Teaching Arabic in Globalized Society: The role of ICT in Modernizing Arabic Language Instruction
 
13
دور الخبير الأجنبي في الاسهام في ترقية البيئة الأكاديمية بكلية الدراسات الاسلامية بفطاني بين التأثير والتأثر
 
14
تطور التعليم الإسلامي عن طريق الإنترنت، وتجربة جامعة المدينة العالمية في التعليم عن بعد (بماليزيا
 
15

اللغة العربيّة في فطاني حضور ثقافيّ ودواع مرحليّة

Thai