บรรยายพิเศษ หัวข้อ "ยาเสพติด : พิษร้ายทำลายปัญญา"

DeepSouthWatch's picture

 

 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา (ศอ.ปส.จ.ยล.)
สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย สาขายะลา ร่วมกับ เครือข่ายสถานีความรู้

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ
ในโครงการ “อบรมเยาวชนโดยใช้หลักธรรมของศาสนาอิสลามในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”

TOWARD THE LIGHT CAMP 2018

หัวข้อ "ยาเสพติด : พิษร้ายทำลายปัญญา"

โดย
- นายแพทย์สุกรี เส็มหมาด , ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
- นายแพทย์กิฟลัน ดอเลาะ , จิตแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ในวันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561
เวลา 20.00 - 21.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพัฒนาวิทยา อำเภอเมือง ยะลา

 

Thai
Event date: 
Monday, 9 April, 2018 - 20:00