คน + คน = สันติภาพ (People + People = Peace)

admin's picture
Thu, 2018-05-17 10:26 -- admin

ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พบกันในเวลา 15.00 – 21.30 น.

ณ อาคารพรี-คลีนิค คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Thai
Event date: 
Saturday, 12 May, 2018 - 15:00 to 21:30
Event place: