การแข่งขันฟุตบอล The Street Soccer

DeepSouthWatch's picture

Thai
Event date: 
Saturday, 14 July, 2018 - 09:30 to Sunday, 15 July, 2018 - 16:30
Event place: