งานประชุมวิชาการ “เวทีเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านสิทธิสตรีและความยุติธรรมทางสังคม” และ “International Conference on “Rekindle the Logic of Women and Security in Southeast Asian Conflict”

DeepSouthWatch's picture

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการ 2 รายการดังนี้

1. “เวทีเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านสิทธิสตรีและความยุติธรรมทางสังคม” 

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.45 น.

ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดการ

  • เปิดตัวหนังสือ “A Sound like Someone Trying Not to Make A Sound”, A Picture Book of Queerness at the Deep South Thailandโดย สมัคร์ กอเซ็ม เจ้าของผลงาน
  • เสวนา “ฐานข้อมูลด้านสิทธิสตรีและความยุติธรรมทางสังคม” นำเสนอฐานข้อมูลจากงานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม วิจารณ์และร่วมแลกเปลี่ยนโดย คุณสุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(ความร่วมมือจัดงานระหว่างสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

2. “International Conference on “Rekindle the Logic of Women and Security in Southeast Asian Conflict”

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

องค์ปาฐก

Prof. Miriam Coronel Ferrer, University of the Philippines and United Nations Standby Team of Senior Mediation Advisor

วิทยากร

o Shadia Marhaban, Consultant for Mediators Beyond Borders International (MBBI)

o Rufa Cagoco-Guiam, Independent Working Group on Transitional Justice Dealing with the Past (IWG-TJDwP)

o Angkhana Neelapaijit, National Human Rights Commission of Thailand (NHRC, Thailand)

o Angelica Ghindar, Department of Political Affairs, United Nations (UNDP)

o Samak Kosem, Independent Researcher

o Mala Rajo Sathian, University of Malaya

o Rosenun Chesoh, University of Malaya

o Taweeluck Pollachom, Walailak University

o Amporn Marddent, Walailak University

(ความร่วมมือจัดงานระหว่าง Center of Excellence on Women and Social Security (CEWSS) Walailak University & Thai Studies Program, University of Malaya)

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเตรียมพร้อมและเตรียมการจัดงาน ขอความกรุณาท่านที่สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ goo.gl/6D6tCH

>>>ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและเข้าร่วมงาน<<<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Conference Coordinator 

Wilasinie Sopapol

The Center of Excellence on Women and Social Security (CEWSS)

222 Walailak University, Thaiburi, Tha Sala

Nakhon Si Thammarat 80160 Thailand

Tel: (+66)917675550

Email: wilasinies@gmail.com

Conference Collaborator

Amporn Marddent

Email: mamporn@gmail.com

ดาวน์โหลด/Download 

Conference-Proposal

Conference-Schedule-

General-Information

Thai
Event date: 
Wednesday, 8 August, 2018 - 13:00 to Thursday, 9 August, 2018 - 17:00