บรรยายสาธารณะ "Anarchism and BRN: ทำความเข้าใจบีอาร์เอ็นผ่านแว่นตาอนาธิปไตย"

DeepSouthWatch's picture

โรงเรียนวิชาการเมือง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

(College of Deep South Watch)

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนใน

การบรรยายสาธารณะในหัวข้อ

 

Anarchism and BRN

ทำความเข้าใจบีอาร์เอ็นผ่านสายตาอนาธิปไตย

 

โดย

 

Paul Maurugeon

พอล โมรูชง

 

 

นักศึกษาปริญญาเอกสถาบันภูมิรัฐศาสตร์แห่งฝรั่งเศส, มหาวิทยาลัยาปารีส 8

PhD student of Institut Français de Géopolitique,

Paris 8 Vincennes-Saint Denis University

 

เวลา 09.00 – 12.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

อาคารเรือนพักรับรอง มอ.ปัตตานี

09.00 – 12.00 AM, September 8, 2018

At Meeting Room, Deep South Watch

Guest House, PSU Pattani

 

การบรรยายเป็นภาษาไทย

 

 

ภูมิหลังผู้บรรยาย

 

A person posing for the camera</p>
<p>Description generated with very high confidence

 

พอล โมรูชง เป็นนักศึกษาหนุ่มลูกครึ่งไทย/ฝรั่งเศส สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขากฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ และรัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยปารีส 1 ก่อนที่จะสำเร็จปริญญาโทที่สถาบันภูมิรัฐศาสตร์แห่งฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยปารีส 8 ด้วยวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในชายแดนใต้ของประเทศไทย ซึ่งเน้นไปที่การประกอบสร้างภาพตัวแทนและยุทธศาสตร์ของตัวแสดงต่าง ๆ ในความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ ขณะนี้เขากำลังพัฒนาหัวข้อสำหรับการวิจัยในระดับปริญญาเอกในสถาบันเดียวกัน โมรูชงเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ที่สนใจสาขาวิชาอันหลากหลาย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กลยุทธ์ทางการทหาร วิทยาการการบินทั้งพลเรือนและการทหาร อุตินิยมวิทยา ธรณีวิทยา รวมไปถึงกฎหมายและรัฐศาสตร์ (โดยเฉพาะทฤษฎีการเมืองอย่างอนาธิปไตย) ในขณะที่เหตุการณ์โจมตีกรุงปารีสในปี 2015 ยังนำพาให้เขาสนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาภูมิรัฐศาสตร์จากสำนักฝรั่งเศสจึงเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ข้ามสาขาโดยมุ่งเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ของตัวแสดงต่าง ๆ ที่แสดงบทบาทสำคัญในปรากฎการณ์ทางการเมืองและสังคมร่วมสมัย

 

Thai
Event date: 
Saturday, 8 September, 2018 - 09:00 to 12:00
Event place: