ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการสาธารณะ หัวข้อ “นักรบ/นักสู้สันตินิยมในพุทธวัฒนธรรมและวิถีอิสลาม”

DeepSouthWatch's picture

 

 

กำหนดการ

โครงการบรรยายวิชาการสาธารณะ หัวข้อ “นักรบ/นักสู้สันตินิยมในพุทธวัฒนธรรมและวิถีอิสลาม”

The Warrior and Pacifist Motifs: Buddhist and Islamic Traditions

ในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

13.00 – 13.30 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

13.30 – 13.50  น.   คณบดีคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

13.50 – 14.00  น.   มอบของที่ระลึกหน่วยงานร่วมจัดโครงการ (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์  ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

14.00 – 16.30  น.  บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นักรบ/นักสู้สันตินิยมในพุทธวัฒนธรรมและวิถีอิสลาม”

The Warrior and Pacifist Motifs: Buddhist and Islamic Traditions

                         โดย     ศาสตราจารย์ Dr.Lester Kurtz ผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องศาสนาและสันติวิธี จาก George Mason University

16.30 – 16.50 น.    เปิดเวทีซักถามวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

16.50 – 17.00  น.   กล่าวปิดโครงการ

 

หมายเหตุ          1. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในกิจกรรม

                    2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Thai
Event date: 
Friday, 21 September, 2018 - 13:30 to 16:30
Event place: