ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษเนื่องในวันประชาธิปไตยสากล หัวข้อ “ สัญญาณการเลือกตั้ง ทิศทางการเมืองไทย ต่ออนาคตสันติภาพปาตานี”

DeepSouthWatch's picture

 

 

เชิญชวนร่วมเสวนาพิเศษเนื่องในวันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายน

เสวนาพิเศษเนื่องในวันประชาธิปไตยสากลหัวข้อ “ สัญญาณการเลือกตั้ง ทิศทางการเมืองไทยต่ออนาคตสันติภาพปาตานี

ในวัน เสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม PATANI CENTER  อาคารคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี(หลังเก่า)

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

วิทยากรร่วมเสวนาโดย

สมบัติ บุญงามอนงค์

ตัวแทนพรรคเกียน *

* (อยุ่ในขั้นตอนการขอจดทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

 

อารีเพ็ญ อุตรสิทธุ์

ตัวแทนพรรคประชาชาติ

 

จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์

ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์

 

จาตุรนต์ ฉายแสง

ตัวแทนพรรคเพื่อไทย

 

พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ

ตัวแทนพรรคสามัญชน

 

ปิยบุตร แสงกนกกุล

ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่

 

อาเต็ฟ โช๊ะโก

ขบวนการกำหนดชะตากรรมตนเอง(ปาตานี) *

*ขบวนการกำหนดชะตากรรมตนเอง(ปาตานีเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองในระบบการเมืองไทยแต่อย่างใด

 

จัดโดย สหพันธ์นิสิต นักศึกษา นักเรียนและเยาวชนปาตานี (PerMAS)

 

Thai
Event date: 
Saturday, 15 September, 2018 - 13:00 to 16:00
Event place: