ขอเชิญร่วมงาน "เราทั้งผอง พี่น้องกัน" เพื่อสร้างสมานฉันท์สู่สังคมพหุวัฒนธรรม

DeepSouthWatch's picture

 

Thai
Event date: 
Saturday, 15 September, 2018 - 09:00 to Sunday, 16 September, 2018 - 16:00
Event place: