บรรยายสาธารณะ "ทบทวนแนวทางการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ปปส.)ในชายแดนใต้"

DeepSouthWatch's picture

โครงการห้องเรียนสันติภาพ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

ร่วมกับ

โรงเรียนวิชาการเมือง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

(College of Deep South Watch)

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนใน

การบรรยายสาธารณะในหัวข้อ

 

Rethinking Counterinsurgency (COIN) in the Deep South of Thailand

ทบทวนแนวทางการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ปปส.)ในชายแดนใต้

 

โดย

 

Paul Chambers, PhD

ดร.พอล แชมเบอร์ส

 

Lecturer and Advisor for College of ASEAN Community Studies, Naresuan University

อาจารย์ประจำและที่ปรึกษาวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

เวลา 13.30 – 16.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

อาคารเรือนพักรับรอง มอ.ปัตตานี

 

การบรรยายเป็นภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษ (มีล่ามแปล)

 

 

ภูมิหลังผู้บรรยาย

A person wearing glasses</p>
<p>Description generated with very high confidenceพอล แชมเบอร์ส เป็นนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน จบการศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยนอร์เธิร์นอิลลินอยส์เมื่อปี 2546 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำและที่ปรึกษาวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ชีวิตในฐานะนักวิจัยและอาจารย์ในเมืองไทยนานหลายปี เขายังเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยในเยอรมนี 2 แห่ง คือ German Institute of Global Area Studies (GIGA) และ Peace Research Institute Frankfurt แชมเบอร์ยังทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการของวารสารทางวิชาการในบัญชี SCOPUS อย่าง Asian Affairs: An American Review ซึ่งกำลังจะตีพิมพ์ฉบับพิเศษว่าด้วยกรณีชายแดนใต้ของประเทศไทยเร็ว ๆ นี้ งานวิจัยของเขาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน-ทหาร การปฏิรูประบบงานความมั่นคง และกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในงานวิจัยที่เขากำลังร่วมดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสันติภาพระหว่างกรณีอาเจะห์และชายแดนที่ของไทย (ปาตานี) โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น ส่วนหนังสือเล่มล่าสุดที่เขาร่วมเขียนและเป็นบรรณาธิการคือ Khaki Capital: The Political Economy of the Military in Southeast Asia (2018) (ทุนกากี: เศรษฐศาสตร์การเมืองของทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

Thai
Event date: 
Wednesday, 31 October, 2018 - 13:30 to 16:30
Event place: