รวมคลิปตุนมหาเธร์ มูฮัมหมัด ระหว่างเยือนไทย 24 - 25 ตุลาคม 2561

DeepSouthWatch's picture

 

รวมคลิปสนทนาระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ มหาเธร์ มูฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (24-25 ตุลาคม 2561)

 

สัมภาษณ์พิเศษในรายการข่าวสามมิติ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

 

สัมภาษณ์พิเศษในรายการที่นี่ Thai PBS วันที่ 25 ตุลาคม 2561

 

 

บรรยายพิเศษในหัวข้อ Malaysia - Thailand Bilateral Relations in the context of ASEAN” วันที่ 25 ตุลาคม 2561

หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

Thai