ผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ [หนังสือ]

DeepSouthWatch's picture

หนังสือ

ผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

โดย ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

จัดพิมพ์โดย ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ (PRC)

DOWNLOAD

เส้นเวลาของกระบวนการทำงานของผู้หญิง (หน้า 67)

Thai
Paper cover: