คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 327/2561 เรื่อง ปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

DeepSouthWatch's picture

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 327/2561เรื่อง ปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้(ลงนามวันที่ 7 ธันวาคม 2561)

DOWNLOAD (PDF)

คลิกดูคำสั่ง นรม. 230/2557 และ 92/2558 (คำสั่งฯ เดิม)

Thai
Paper cover: 
Paper documents: 
AttachmentSize
PDF icon pm_order_327_2561.pdf878.32 KB