เวทีสาธารณะ "สันติภาพชายแดนใต้หลังเลือกตั้ง 62: ข้อเสนอจากประชาชนและนโยบายพรรค"