เวทีสาธารณะ “สันติภาพชายแดนใต้หลังเลือกตั้ง 62: ข้อเสนอจากประชาชนและนโยบายพรรคการเมือง”

DeepSouthWatch's picture

กำหนดการ

 

สันติภาพชายแดนใต้หลังเลือกตั้ง 62:

ข้อเสนอจากประชาชนและนโยบายพรรคการเมือง

 

จัดโดยเครือข่าย PEACE SURVEY 19 องค์กร

ร่วมกับศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม และศูนย์ข่าวสารสันติภาพ

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 – 17:00 น.

ณ ห้อง 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

*************************************************

13.00 – 13.30 .            ลงทะเบียน

13.30 – 13.40 .           กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์

โดย ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.40 – 14.00 .           นำเสนอ 7ข้อเสนอประชาชนจากผลการสำรวจ Peace Survey”

โดย 

 • ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี
 • ผศ.สุทธิศักดิ์ ดือเระ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี
 • อาจารย์อับดุลการีม อัสมะแอ สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 • คุณรักชาติ สุวรรณ์ เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ     

14.00 – 15.30 .           ผู้แทนพรรคการเมืองเสนอนโยบายชายแดนใต้

 1. พรรคประชาชาติ - พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง (เลขาธิการ) หรือ คุณรอมือละห์ แซเยะ (ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ)
 2. พรรคประชาธรรมไทย - คุณอนิรุทธิ์ สมุทรโคจร (โฆษก)
 3. พรรคประชาธิปัตย์ – คุณนิพนธ์ บุญญามณี (รองหัวหน้าพรรค)
 4. พรรคแผ่นดินธรรม - คุณกรณ์ มีดี (หัวหน้าพรรค)
 5. พรรคพลังปวงชนไทย - พ.ต.ท.สันติ อัลอิดรุส (รองประธานยุทธศาสตร์ 5 ชายแดนภาคใต้)
 6. พรรคเพื่อไทย – พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร (ที่ปรึกษา)
 7. พรรคภูมิใจไทย - พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา (ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ)
 8. พรรคเสรีรวมไทย - คุณสมธรรม สระกวี (ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ)
 9. รรคอนาคตใหม่ – พล.ท.พงศกร รอดชมภู (รองหัวหน้าพรรค)

ดำเนินรายการโดย อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

15.30 – 17.00 .           ถาม-ตอบและแลกเปลี่ยน 

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

Thai
Event date: 
Thursday, 28 February, 2019 - 13:00 to 17:00
Event place: