7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมือง [ไฟล์นำเสนอ]

DeepSouthWatch's picture

[ไฟล์นำเสนอ]

7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี:

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมือง

28 กุมภาพันธ์ 2562

นำเสนอโดย

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี

ผศ.สุทธิศักดิ์ ดือเระ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี

อาจารย์อับดุลการีม อัสมะแอ สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

คุณรักชาติ สุวรรณ์ เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ  

DOWNLOAD

Thai
Paper cover: 
Paper documents: 
AttachmentSize
PDF icon presentation_peace_survey_2019_th.pdf518.38 KB