เอกสารประกอบเวทีพบพรรคการเมือง ครั้งที่ 2 วาระผู้หญิงชายแดนใต้สู่พรรคการเมืองเนื่องในวันสตรีสากล 2562 "ผู้หญิงเปลี่ยนการเมือง"

DeepSouthWatch's picture

เอกสารประกอบ

เวทีพบพรรคการเมือง ครั้งที่ 2

วาระผู้หญิงชายแดนใต้สู่พรรคการเมือง

เนื่องในวันสตรีสากล 2562

"ผู้หญิงเปลี่ยนการเมือง"

จัดทำโดย

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women)

คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW)

UN Women

 

DOWNLOAD 

Thai
Paper cover: 
Paper documents: 
AttachmentSize
PDF icon women_propasal_politicalparties.pdf666.41 KB