เอกสารประกอบ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อพรรคการเมืองเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

DeepSouthWatch's picture

เอกสารประกอบ

 

"ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อพรรคการเมืองเพื่อสันติภาพชายแดนใต้"

 

วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 

ณ ห้องประชุมขวัญจุฑา1 โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

จัดทำโดย

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และสภาผู้ชมฯ รายการไทยพีบีเอส

 

Download 

 

Thai