การบรรยายสาธารณะ "สันติภาพและอันตรชาติพันธุ์ในกาลิมันตันตะวันตก อินโดนีเซีย"

DeepSouthWatch's picture

โครงการห้องเรียนสันติภาพ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

และ

โรงเรียนวิชาการเมือง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

(College of Deep South Watch)

ร่วมกับ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนใน

การบรรยายสาธารณะในหัวข้อ

 

สันติภาพและอันตรชาติพันธุ์

ในกาลิมันตันตะวันตก อินโดนีเซีย

Peace and Inter-Ethnic Relationship

in West Kalimantan

โดย

 

ชารีฟ ไอ. อัลกอดดรี

ศาสตราจารย์ประจำสาขาสังคมวิทยา

คณะสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยตันยุงปุระ,

กาลิมันตันตะวันตก (เกาะบอร์เนียว) ประเทศอินโดนีเซีย

 

Syarif I. Alqadrie

Professor of Sociology

Department (Faculty) of Social and Political Sciences (FISIP),

University of  Tanjungpura (UNTAN), West Kalimantan (Borneo), Indonesia

 

ล่ามแปลโดย

ฮาฟิส สาและ

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

อาคารเรือนพักรับรอง ม.อ.ปัตตานี

 

 

ภูมิหลังผู้บรรยาย

A person standing in front of a building</p>
<p>Description automatically generatedอาจารย์ชารีฟ ไอ. อัลกอดดรี  เป็นศาสตราจารย์สาขาสังคมวิทยาที่คณะสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยตันยุงปุระ (UNTAN) เมืองพอนเตียนัค จังหวัดกาลิมันตันตะวันตก ซึ่งอยู่ในเกาะบอร์เนียวในส่วนที่เป็นประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเคยเป็นจุดปะทุสำคัญของความขัดแย้งชาติพันธุ์ในภูมิภาคนี้ เขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี 2518 โดยที่ก่อนหน้านั้นเป็นครูสอนศาสนาและครูมัธยมของรัฐ อาจารย์ชารีฟจบการศึกษาบริหารรัฐกิจที่มหาวิทยาลัยที่เขาสอนอยู่ในปัจจุบัน ก่อนที่จะจบปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยเคนตักกี สหรัฐอเมริกา นอกจากงานสอนและเขียนหนังสือแล้ว เขายังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการหลากหลาย ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา เขาเป็นสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานคนสำคัญของเครือข่ายความขัดแย้งและสันติศึกษาแห่งอินโดนีเซีย

 

 

Thai
Event date: 
Friday, 3 May, 2019 - 14:00 to 16:30
Event place: