สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้ง​ที่​ 3​ PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2019

DeepSouthWatch's picture

Thai
Event date: 
Thursday, 12 December, 2019 - 08:30 to 16:30
Event place: