ไฟล์นำเสนอ “ทำไมเราต้องคิดและทำเรื่อง ‘จังหวัดจัดการตัวเอง’ ” โดย สวิง ตันอุด

DeepSouthWatch's picture
 
ไฟล์นำเสนอ
 
“ทำไมเราต้องคิดและทำเรื่อง ‘จังหวัดจัดการตัวเอง’ ”
 
โดย
สวิง ตันอุด
เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการจัดการตนเองจังหวัดเชียงใหม่
 
นำสนอในเวทีสาธารณะ
“ไฟใต้ดับได้ด้วยการกระจายอำนาจ”
วันที่ 4 มิถุนายน 2554
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
ดาวน์โหลด (ไฟล์ .ppt)
 
 
 
 
 
 
Thai