รวมรายงานชุด “ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี” โดย DSJ

DeepSouthWatch's picture

หมายเหตุ: รายงานพิเศษชุด "ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี" นี้ จัดทำขึ้นโดย รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช บรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) ในขณะนั้น และผู้สื่อข่าวในกองบรรณาธิการ DSJ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และเริ่มทยอยเผยแพร่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2555 รายงานที่ให้ทั้้งภาพกว้างและภาพลึกของขบวนการเคลื่อนไหวที่เป็นที่รับรู้ตัวตนของพวกเขาอย่างจำกัดนี้ยังจะได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือโดยโครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์ในเร็วๆ นี้อีกด้วย

 

 

 

 

 

Thai