เสวนา "ที่ทางภาษามลายูในโลกการสื่อสาร"

DeepSouthWatch's picture

 กำหนดการเสวนา

ที่ทางภาษามลายูในโลกการสื่อสาร”
วันที่ 19 มกราคม 2556
ณ ห้อง 310 คณะวิทยาการสื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (..) วิทยาเขตปัตตานี
 
จัดโดย
โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
สำนักข่าวประชาไท
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน (Media Selatan)
วิทยาลัยประชาชน
และ AWAN Book
 
เวลา
กำหนดการ
08.30–09.00 .
ลงทะเบียน
09.00-09.15 
เปิดสัมมนา โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 09.15-09.30 .
ฉายวิดิทัศน์ ต้นธารภาษามลายู (Asal Usul Bahasa Melayu)
[Note: เนื้อหาภาษามลายูซับไตเติ้ลภาษาไทย ยาว 10 นาที]
 
เปิดตัวหนังสือพิมพ์มลายู ซีนารัน
โดย มูฮำหมัด ดือราแม
บรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)/ผู้สื่อข่าวประชาไท
09.30-10.10 .
เสวนาพิเศษ “ภาษามลายูในโลกการสื่อสาร” โดย
นายดอรอแม หะยีหะซา(อุสตาซแม แดวอ)
อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Fajar
ดร.ฮามิดิน สะนอ (บาบอดิง ปาแดรู)
กวีมาลายู
นายอัสโตรา โต๊ะราแม
คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ Utusan Malaysia
นายซอลาฮุดดีน กริยา
กลุ่ม AWAN Book
  ดำเนินรายการโดย นายวีฟาอี มอลอ 
  นักจัดรายการสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน (Media Selatan)
10.10-10.25 .
พักรับประทานอาหารว่าง
10.25-12.00 .
เสวนา “ภาษามลายูในโลกสื่อสารร่วมสมัย ใครทำอะไรอยู่”
โดยตัวแทนกลุ่มต่างๆ เช่น
 
ตัวแทนภาครัฐ -ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
 
ตัวแทนสื่อวิทยุท้องถิ่นภาษามลายู
 • แวหามะ แวกือจิก
  สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน (Media Selatan)
 
ตัวแทนสื่อสิ่งพิมพ์ภาษามลายู
 • มะ ดาเมาะ
  อดีตหนักหนังสือพิมพ์ Azan
 • อุสมาน โตะตาหยง
  อดีตนักหนังสือพิมพ์ Fajar
 
ตัวแทนสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น
 • อับดุลแม เจะกายอ
  ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ YCN
 • พล...จำรูญ เด่นอุดม
  ประธานคณะกรรมการสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงภาษามลายู
 
ตัวแทนผู้ใช้และผู้เสพสื่อภาษามลายู
 • ตัวแทนศูนย์ประสานงานตาดีกาชายแดนใต้ (Perkasa)
 • ตัวแทนสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
 • ตัวแทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
 
ตัวแทนนักรณรงค์ปลุกชีวิตอักษรญาวีในโลกออนไลน์
 • ซอลาฮุดดีน กริยา
 
ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจอัตลักษณ์ด้านภาษา 
 • ตัวแทนชมรมนักศึกษาภาษามลายูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (..) วิทยาเขตปัตตานี
 • ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
 • ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • ตัวแทนสถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา [YDA]
 • ตัวแทนสำนักข่าว Wartani
 
ตัวแทนนักวิชาการ
 • .ฮาร่า ชินทาโร่
  แผนกวิชาภาษามลายู ม..ปัตตานี
 • .นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
  แผนกวิชาภาษามลายู ม..,
 • ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • อุซตาสอิสมาอีล เบญจสมิท
  นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 • .อะหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง
  ผู้อำนวยการ หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันพระปกเกล้า
 • .ฮาซัน หะยีมะเย็ง
  อนุกรรมการ กสทช.
 • .สาเหะอับดุลเลาะห์ อัลยุฟรี
  ภาควิชาภาษามลายู ม..วิทยาเขตปัตตานี
 
ดำเนินรายการโดย
  มูฮำหมัด ดือราแม
  บรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้/ผู้สื่อข่าวประชาไท
  รอมฎอน ปันจอร์
  ผู้ปฏิบัติการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
12.00-13.30 .
พักรับประทานอาหาร/ละหมาด
13.30-14.30 .
เสวนา “ภาษามลายูในโลกสื่อสารร่วมสมัย ใครทำอะไรอยู่” (ต่อ)
14.30-15.00 .
สรุปการอภิปรายโดย สมัชชา นิลปัทม์
15.00 .
ปิดการสัมมนา
 
หมายเหตุ : ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน (Media Selatan) FM 91.5 ปัตตานี เว็บไซต์ www.rdselatan.com และ www.deepsouthwatch.org, กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
Thai
Event date: 
Saturday, 19 January, 2013 - 08:30