หนังสือ "การสื่อข่าวที่ไหวรู้ต่อความขัดแย้ง"

DeepSouthWatch's picture

 

 

ดาวโหลดหนังสือ
 
การสื่อข่าวที่ไหวรู้ต่อความขัดแย้ง
 
 
 
 
เขียนโดย
รอส โฮเวิร์ด
 
แปลโดย
วลักษณ์กมล จ่างกมล
 
"ผู้สื่อข่าวมืออาชีพนั้นไม่ได้มุ่งหวังที่จะเป็นผู้ลดปัญหาความขัดแย้ง
พวกเขามุ่งที่จะนำเสนอข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ลำเอียงเข้าข้างใคร
แต่บ่อยครั้งที่การสื่อข่าวที่ดีเช่นนี้ช่วยทำให้ให้ ความขัดแย้งลดลง"
รอส โฮเวิร์ด
 
 
สารบัญ
 
บทนำ: การสื่อข่าวที่ไหวรู้ต่อความขัดแย้ง
 
ทำความเข้าใจความขัดแย้ง
ความขัดแย้งคืออะไร?
อะไรเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง
ทำความเข้าใจ “ความรุนแรง”
 
การสื่อข่าวกับความขัดแย้ง
พลังอำนาจของสื่อมวลชน
บทบาทหน้าที่โดยจิตใต้สำนึกของสื่อ
ทำความเข้าใจอิทธิพลของสื่อ
ความขัดแย้งจะคลี่คลายได้อย่างไร
อะไรคือประเด็นสำคัญที่ต้องวิเคราะห์
ทางเลือกที่มากขึ้นหมายถึงความขัดแย้งที่ลดลง
การวิเคราะห์ความขัดแย้งสำหรับผู้สื่อข่าว
 
กรณีตัวอย่างการสื่อข่าวที่มีคุณภาพ
สิ่งที่ไม่ควรทำในการสื่อข่าวที่มีคุณภาพ
องค์ประกอบของการสื่อข่าวที่มีคุณภาพ
การสื่อข่าวที่เชื่อถือได้กับประชาธิปไตย
ความน่าเชื่อถือ ความหลากหลาย และความเป็นอิสระ
 
การสื่อข่าวสถานการณ์ความขัดแย้ง: สำนึกไหวรู้ของนักวารสารศาสตร์
ไม่มีความจริงที่ไร้การแต่งเติม
รายการตรวจสอบการสื่อข่าวที่แสดงถึงสำนึกไหวรู้ความขัดแย้งของผู้สื่อข่าว
ตัวอย่างข่าวที่แสดงถึงสำนึกไหวรู้ต่อความขัดแย้งของผู้สื่อข่าว
 
วัฒนธรรมในห้องข่าว
ความเป็นวิชาชีพกับความรักชาติ
การเข้าถึงอีกฝ่ายหนึ่ง
ตัวอย่างข่าวที่แสดงถึงสำนึกไหวรู้ต่อความขัดแย้งของผู้สื่อข่าว
ความหลากหลายในห้องข่าว
รายการตรวจสอบความหลากหลาย

 

 

Thai