รายการวิทยุและโทรทัศน์ที่ออกอากาศใน ‘ช่วงเดือนรอมฎอน 2556’

DeepSouthWatch's picture

 รายการวิทยุและโทรทัศน์ที่ออกอากาศใน ‘ช่วงเดือนรอมฎอน 2556’

สื่อวิทยุจังหวัดยะลา
ลำดับ
ชื่อสถานี
ความถี่ MHz
วันและเวลา / รายการ
1
อำเภอเมือง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
 (สวท.ยะลา)
92.00,94.25,
95.00
11.10-12.00 / สายสัมพันธ์ฮัจญ์ (ออกอากาศทุกวัน)
17.00-18.00 / คุณธรรมนำชีวิต (ออกอากาศทุกวัน)
18.00-19.00 / ศาสนธรรมศาสนกิจ (ออกอากาศทุกวัน)
20.00-21.00 / ซีอัรอิสลาม ออก(ออกอากาศทุกวัน)
 21.00-22.00 / ฮีโดปดาลัมอีมาน (ออกอากาศทุกวัน)
2
สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยัจังหวัดยะลา (อสมท.)
102.25
21.00-22.00 / หน้าต่างสังคม (จันทร์-ศุกร์)
3
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ 7 (กวส.7) กรมการทหาร สส. กองทัพบก
100.00
11.00-12.00 / ร้อยดวงใจเปาะซูลี
17.30-18.00 / จูจิเรดีโอ
4
อำเภอเบตง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ.เบตง (สวท.เบตง)
98.00
18.00-19.00 / มุสลิมรอมฎอน ออกอากาศทุกวัน
5
อิสรอฟ เรดีโอ
92.75
ตลอด 24 ชั่วโมง / เน้นเรื่องรอมฏอน
6
วิทยุยาลอ
105.75
20.00-21.30 น. / ถ่ายทอดสดการละหมาดตารอเวียะห์ที่มัสยิดกลาง
 
สื่อวิทยุจังหวัดนราธิวาส
ลำดับ
ชื่อสถานี
ความถี่ MHz
วันและเวลา
รายการ
1
อำเภอเมือง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส
98.25
 
10.00-11.00 น. นราบ้านเรา (จันทร์-ศุกร์)
11.10-12.00 น. สายสัมพันธ์ฮัจญ์ (ออกอากาศทุกวัน)
17.30-19.00 น. นูรุลฮีดายะห์  (ออกอากาศทุกวัน)
2
สถานีวิทยุกระจายเสียงสทธ.15 กองทัพเรือ
94.75
18.00-19.00 น.อามานดามัย (จ-ศ และอาทิตย์)
3
สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส (อสมท.)
96.00
21.00-22.00 น. หน้าต่างสังคม (จันทร์-ศุกร์)
4
อำเภอสุไหงโกลก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลก
106.50
17.30-19.00 น. ซีอัรอิสลาม (ทุกวัน)
 
 
สื่อวิทยุจังหวัดปัตตานี
ลำดับ
ชื่อสถานี
ความถี่ MHz
วันและเวลา
รายการ
1
อำเภอเมือง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี
 (สวท.ปัตตานี)
101.00
 
11.10-12.00 น. เสียงจากกำปง (พฤ-ศุกร์)
 
2
สถานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี)
107.25
17-45-18.30 น. วิทยุรอมฏอน (ทุกวัน)
20.30-21.30 น. รัศมีแห่งทางนำ (พฤ)
20.00-20.30 น. เสียงจากกำปง (เสาร์-อาทิตย์)
3
สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี (อสมท.)
91.00
21.00-22.00 น. หน้าต่างสังคม (จันทร์-ศุกร์)
 
สื่อโทรทัศน์
ลำดับ
ชื่อสถานี
ช่อง
วันและเวลา
รายการ
1
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
(ช่อง 11 ยะลา)
15.00 - 15.30 น
รายการนูรรอมฏอน (จ-ศ)
2
โมเดิรน์ไนน์ทีวี
ช่อง 9
03.30-04.30 น.
รอมฎอนไนท์ (ทุกวัน)
3
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5
04.00-04.30 น.
รอมฎอนการีม (ทุกวัน)
4
สถานีโทรทัศน์ไวท์แชนเนล
White Channel
03.00-04.30
17.00-18.30
ศาฮัรแห่งรอมาฎอน
อินทผาลัม กับ น้ำเปล่า
สถานีโทรทัศน์เคเบิลและดาวเทียมอื่นๆ อาทิเช่น ทีวีมุสลิม, TMTV และ Yateem TV เป็นต้น
 
หมายเหตุ: ตารางดังกล่าวนี้เป็นเพียงการสำรวจในเบื้องต้นเท่านั้น
Thai