การประเมินผลสถานการณ์ 40 วัน (เดือนรอมฎอน 1434) ของศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสันติภาพฯ ศอ.บต.

DeepSouthWatch's picture

  

รายงานสรุปการประเมินผลของ
ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสันติภาพในช่วงเดือนรอมฎอนจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี พ.ศ. 2556
ในห้วง 40 วัน (วันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม 2556)
 
 
โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
 
Thai