รายนามผู้บอกรับจดหมายข่าวดีเอสเจและนักข่าวพลเมือง มอ.ปัตตานี (NewsMonitor)

DeepSouthWatch's picture

 รายนามผู้บอกรับจดหมายข่าวดีเอสเจและนักข่าวพลเมือง มอ.ปัตตานี (NewsMonitor)

 
 
 
ท่านใดประสงค์ขอรับจดหมายข่าว สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่
อีเมล dsj@dsjgroup.org
หมายเลขโทรศัพท์ 081-608-7619, 087-124-0049 และ 086-959-1582
หรือเฟสบุ๊ก Saronee Duereh, A Binti Usman และ Amiinozz Ar
 
 
 
ปัตตานี
 
องค์กรข่าว
 
1)    เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้
2)    เครือข่ายวิทยุชุมชนปัตตานี
3)    วิทยุ มอ.ปัตตานี
4)    วิทยุชุมชน ปัตตานี
5)    ศูนย์ข่าวอิศรา
6)    สถานีร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้
7)    อามานนิวส์
 
บุคคล
 
1)    จิราภรณ์ เหาะใบ
2)    พิสิษฎ์ มะโนรัตน์
3)    มะหะหมัด อาหะมะ
4)    รอฮายู มะ
5)    แวนูรไอฮัน แวดอเลาะ
6)    แววดาว นาคมรกต
7)    สิทธิชัย สับหนู
8)    อนุมัติ รัตนพันธ์
9)    อาหมัด สาหีม
 
ยะลา
 
องค์กรข่าว
 
1)    เครือข่ายวิทยุชุมชนมุสลิม จังหวัดยะลา
2)    ศูนย์ข่าวคนแดนใต้ ศูนย์ระวังเหตุภาคประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
3)    ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวไทย
4)    สถานีวิทยุชุมชนไทยเสรี จังหวัดยะลา
5)    สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอบต.
 
นราธิวาส
 
องค์กรข่าว
 
1)    วิทยุชุมชน รือเสาะ
2)    สถานีวิทยุอิฮยาอฺเรดิโอ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 
สตูล
 
องค์กรข่าว
 
1)    สื่อภาคประชาสังคม

Thai