หนังสือ "อุมมะฮฺ วาฮิดะฮฺ: ทางออกประชาชาติ"

DeepSouthWatch's picture

 

 หนังสือ

คุตบะฮฺอีดอัฎฮา 1434/2013
 
อุมมะฮฺ วาฮิดะฮฺ
ทางออกประชาชาติ
أمةواحدة
جالن كلوار خير أمة
 
 
จัดทำโดย
สถาบันอัสสาลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 
 
 
 
 
Thai