คู่มือมุอ์มินในภาวะวิกฤตและศึกสงคราม โดย อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา

DeepSouthWatch's picture

คู่มือมุอ์มินในภาวะวิกฤตและศึกสงคราม
[ไทย]
دليل المؤمن في الأزمة والقتال
[باللغة التايلاندية] 
 
ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา
الدكتور إسماعيل لطفي جافاكيا

ถอดความ: อนิส สุลัยมาน
مراجعة: أنيس سليمان 
 ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน 
 مراجعة: صافي عثمان 

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

 1430 – 2009

Thai