รวมแถลงการณ์กรณีความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ "เป้าหมายอ่อน" ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

DeepSouthWatch's picture
[updated: 17.30,  18 Feb 2014] หลังเหตุการณ์สุดสลดในคืนวันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2557 ที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ปฏิกริยาขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมต่างแสดงท่าทีการประณามการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะต่อภาคส่วนต่างๆ ผ่านการออกแถลงการณ์หลายฉบับ ในเวลาต่อมาพบว่าเกิดเหตุรุนแรงที่พุ่งเป้าไปที่ "เป้าหมายอ่อน" ถี่ขึ้น อีกทั้งรูปแบบของการใช้ความรุนแรงก็มีลักษณะที่โหดเหี้ยมทารุณ โดยเฉพาะการเผาร่างของผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ในกรณีเหล่านั้นผู้ก่อเหตุตั้งใจส่งสัญญาณว่าเป็นปฏิบัติการล้างแค้นเอาคืน ทำให้แนวโน้มการใช้ความรุนแรงต่อเป้าหมายลักษณะดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ ปรากฎการณ์ดังกล่าวทำให้มีการออกแถลงการณ์โดยกลุ่มองค์กรต่างๆ ตามมาอีกระลอก กองบรรณาธิการเห็นว่าการรวบรวมแถลงการณ์เหล่านี้ไว้ในที่เดียวกันจะเป็นเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เฝ้าระว้งสถานการณ์ความรุนแรงจากทุกฝ่าย
 
หมายเหตุ: เดิมข้อเขียนในฐานข้อมูลชิ้นนี้มีชื่อว่า "รวมแถลงการณ์กรณีความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเหตุการณ์ที่ปะลุกาสาเมาะ จ.นราธิวาส" แต่กองบรรณาธิการเห็นควรเปลี่ยนชื่อดังกล่าวนี้เพื่อให้เห็นลักษณะของความต่อเนื่องและแนวโน้มของสถานการณ์ความรุนแรงในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 
แถลงการณ์มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
ประณามการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในพื้นที่ขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
แถลงการณ์สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชน เด็ก ผู้บริสุทธิ์
4 กุมภาพันธ์ 2557
 
แถลงการณ์ยูนิเซฟ
ประณามเหตุการณ์สังหารเด็กใน จ. นราธิวาส
4 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
แถลงการณ์สมาพันธ์นักศึกษารักสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประณามการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4 กุมภาพันธ์ 2557
 
แถลงการณ์เครือข่าย Children voice for peace
การเสียชีวิตของเด็กในจังหวัดชายแดนใต้
5 กุมภาพันธ์ 2557
 
แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี
ขอประณามกรณีสังหารเด็กผู้บริสุทธิ์ในจังหวัดนราธิวาส
5 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์  โดยเฉพาะเด็กและสตรี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5 กุมภาพันธ์ 2557
 
แถลงการณ์สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ
กรณีขอประณามการก่ออาชญากรรมต่อผู้หญิงและเด็ก
5 กุมภาพันธ์ 2557
 
แถลงการณ์ปาตานีฟอรั่ม
กรณีกราดยิงเด็ก ณ บ้านปะลุกาแปเราะ จ.นราธิวาส
5 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
แถลงการณ์กลุ่ม Dream South
ประนามจากเหตุการณ์โจมตีเป้าหมายอ่อนซึ่งเป็นเด็กและสตรี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
 
แถลงการณ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PERMAS)
กรณีคนร้ายกราดยิงครอบครัวนายเจะมุ มะมัน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
 
แถลงการณ์มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
กรณีเหตุการณ์กราดยิงครอบครัวจำเลยเสียชีวิต 3 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 2 ราย
6 กุมภาพันธ์ 2557
 
แถลงการณ์สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (DEEP PEACE)
กรณีกราดยิงเด็กและสตรี ณ บ้านปะลุกาแปเราะ จ.นราธิวาส
6 กุมภาพันธ์ 2557
 
แถลงการณ์สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (สนมท.)
กรณีคนร้ายใช้อาวุธสงครามสังหาร "ครอบครัวมะมัน" เป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิต ๓ ราย
7 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
แถลงการณ์สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เด็กกับสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีเด็ก 3 คนพี่น้องถูกยิงเสียชีวิตที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
แถลงการณ์องค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนทั่วไป
การกระทำต่อเด็กและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้
13 กุมภาพันธ์ 2557
 
แถลงการณ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PERMAS)
การละเมิดหลักมนุษยธรรมสากลในพื้นที่สงคราม
13 กุมภาพันธ์ 2557
 
แถลงการณ์ 12 องค์กรเครือข่าย [เครือข่ายชาวพุทธจังหวัดปัตตานี ๐ เครือข่ายชุมชนศรัทธา ๐ เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติชายแดนใต้ ๐ เครือข่ายนักศึกษาปริญญาโทสันติศึกษา ๐ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี ๐ เครือข่ายผู้หญิงที่เคยรับรางวัลด้านสันติภาพชายแดนใต้ ๐ กลุ่ม “ชนพุทธ” กลุ่มน้อยจังหวัดยะลา ๐ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดยะลา ๐ กลุ่มเยาวชนฟ้าใสยะลา ๐ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดยะลา ๐ โครงการพื้นที่ชุ่มน้ำ ม.อ. ปัตตานี ๐ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ๐ เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ]
ประณาม “การฆ่า” ที่ไร้ความเป็นมนุษย์ของผู้ก่อเหตุจากบาเจาะถึงแม่ลาน
14 กุมภาพันธ์ 2557
 
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
14 กุมภาพันธ์ 2557
 
แถลงการณ์มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
การนำเสนอข่าวการสังหารครอบครัวนายเจะมุ มะมัน
16 กุมภาพันธ์ 2557
 
แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี
การทำร้ายและฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์
17 กุมภาพันธ์ 2557
 
 

 

Thai