รายงานสถานการณ์เด็กและผู้หญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2556 [รูปเล่มใหม่]

DeepSouthWatch's picture

 

รายงานสถานการณ์
เด็กและผู้หญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2556
 
ภายใต้โครงการการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้กับองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสิทธิเด็กและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
 
จัดทำโดย
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF)
เครือข่ายส่งเสริมสิทธิและเข้าถึงความยุติธรรม (HAP)
และ กลุ่มด้วยใจ (Duayjai Group)
 
สนับสนุนโดย
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project)

 

 
 
Thai