หนังสือ "เสียงในสนามสันติภาพ: บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใต้กับการสร้างพื้นที่กลาง"

DeepSouthWatch's picture

 

หนังสือ
 
เสียงในสนามสันติภาพ:
บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใต้กับการสร้างพื้นที่กลาง
 
บรรณาธิการ
ฐิตินบ โกมลนิมิ
 
กองบรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้
มูฮำหมัด ดือราแม สะรอนี ดือเระ ฮัสซัน โตะดง
ยารีนา กาสอ มาดีหะห์ แวยูโซ๊ะ โซเรดา หะยีมะสาและ
ซอฟียะห์ ยียูโซะ นูรยา เก็บบุญเกิด
 
จัดพิมพ์โดย
โครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์ (deepbooks)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 

 

 

Thai