ประกาศ คสช. ฉบับที่ 98/2557 เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

DeepSouthWatch's picture

 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 98/2557

เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

 

หมายเหตุ: คลิกดาวน์โหลดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นี่ และคลิกดูคำสั่งและประกาศทั้งหมดของ คสช. ที่นี่

Thai