ฐานข้อมูล: รายการวิทยุและโทรทัศน์ “สายสัมพันธ์ฮัจญ์” 2557 (1435 ฮ.ศ.)

DeepSouthWatch's picture

ศอ.บต.ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดรายการวิทยุสายสัมพันธ์ฮัจญ์ โดยส่งสัญญาณไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือ สวท. ทั้ง 5 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา จำนวน 7  สถานี  และมีการเชื่อมไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงของ ศอ.บต. และเครือข่ายวิทยุชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย.โดยออกอากาศทุกวัน เวลา 11.00-12.00 น. และ 13.00-14.00 น. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน จนถึง 22 กุมภาพันธ์จะออกอากาศเฉพาะวันเสาร์ เวลา 11.00 – 12.00 น. จำนวน 7 สถานีวิทยุทาง สวท. ประกอบด้วย

 

1.     ปัตตานี FM 101 MHz

2.     สตูล FM 99.5 MHz

3.     นราธิวาส FM 98.25 MHz

4.     เบตง  FM 93 MHz

5.     ยะลา FM 94.25 MHz

6.     สุไหงโกลก FM  106.25 MHz  

7.     สงขลา  FM  102.25 MHz

8.     สถานีวิทยุ ศอ.บต. FM  103.75 MHz

 

ศอ.บต. ยังจัดรายการรายการโทรทัศน์  สายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต  ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.30 - 15.00 น ทางช่อง NBT สทท.ยะลา

Thai