เชิญร่วมงาน “รำลึก 10 ปี ตากใบ” และร่วมฟัง แลกเปลี่ยนกับสานเสวนา ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนตากใบสู่อนาคตปาตานี”

DeepSouthWatch's picture

เชิญร่วมงาน “รำลึก 10 ปี ตากใบ” และร่วมฟัง แลกเปลี่ยนกับสานเสวนา ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนตากใบสู่อนาคตปาตานี”

ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2557 

เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

ณ หอประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี 

จัดโดย เครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพปาตานี

08.00 – 08.45 น.

เริ่มลงทะเบียน 

08.45 – 09.00 น.
เปิดพิธีโดย
คุณอิสมาแอ เตะ
ประธาน จัดงานโครงการรำลึก 10 ตากใบ
ประธาน เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP)

09.00 – 09.15 น.
กล่าวโอวาทโดย
คุณมูฮำหมัดอาลาดี เด็งนิ
ประธาน เครือข่ายนูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (NUSANTARA)

09.15 – 10.00 น.
บรรเลงถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทกวี โดยนักกวี และนักเขียนในพื้นที่

10.00 – 12.30 น.
เสวนาหัวข้อ “ถอดบทเรียนตากใบสู่อนาคตปาตานี” 

ร่วมสานเสวนาโดย
คุณชลิดา ทาเจริญศักดิ์                
ผู้อำนวยการ มูลนิธิศักยภาพชุมชน

คุณรอมฎอน ปันจอร์           
บรรณาธิการ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)

คุณตูแวดานียา ตูแวแมแง      
ผู้อำนวยการ สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR)

คุณรุซดา สะเด็ง                  
อุปนายก สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERWANI)

คุณอัซาฮัร ลูเละ                
ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน (MEDIA SELATAN)

ดำเนินรายการโดย
คุณสุไฮมิง ดุละสะ 
ประธาน สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PERMAS)

12.30 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร

13.00 – 14.00 น.
ร่วมละหมาดดุฮฺรี และละหมาดซูนัตฮายัต พร้อมอ่านอัรวะฮฺ

14.00 – 16.00 น.
กิจกรรมภาคสนาม : Flash Mob & Action 

16.00 น.
ร่วมปิดพิธีและดุอา


ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมโดย
เครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ

Live Stream

ร่วมถ่ายทอดสดอีกช่องทางหนึ่งใน โดยชมการถ่ายทอดสดได้ที่ : www.wartani.com หรือ www.youtube.com/user/WARTANImedia

ติดตามช่องทางถ่ายทอดสดอีกทางที่ www.deepsouthwatch.org

 

Thai
Event date: 
Saturday, 25 October, 2014 - 08:00