ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชายแดนใต้และ "มาเลเซีย" 2014 [UPDATED: 15.30, 30 ธันวาคม 2014]

DeepSouthWatch's picture

UPDATED: 15.30 30 ธันวาคม 2014

คลิกดาวน์โหลดไฟล์สรุปข้อมูล "มาเลเซีย" เวอร์ชั่น excel (ด้านล่าง)

 

 

คลิกดาวน์โหลดไฟล์สรุปข้อมูล "ชายแดนใต้/ปาตานี" เวอร์ชั่น excel (ด้านล่าง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai