รายงาน "ภาคใต้ของประเทศไทย : การนำเข้าร่วมและการใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธ" [Southern Thailand: Ongoing Recruitment and Use of Children by Armed Groups]

DeepSouthWatch's picture

รายงาน

ภาคใต้ของประเทศไทย : การนำเข้าร่วมและการใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธ

Southern Thailand: Ongoing Recruitment and Use of Children by Armed Groups

 

จัดทำโดย

ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

(Child Soldiers International)

และ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

(Cross Culture Foundation)

 

กันยายน 2014

 

(ภาษาไทย)

 

(English)

 

 

Thai