รวมคำแถลง "วาระสันติภาพจากพื้นที่" (Agenda Damai Dari Rakyat) เนื่องในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 2

DeepSouthWatch's picture

รวมคำแถลง

"วาระสันติภาพจากพื้นที่" (Ageda Damai Dari Rakyat) ของกลุ่มและเครือข่ายภาคประชาสังคม

เนื่องในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 2

"สันติ (ที่มองเห็น) ภาพ"

(Visible/Visionary Peace)

28 กุมภาพัน 2558

ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

#vivipeace

 

 

1. สภาาประชาสังคมชายแดนใต้

2. เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ (B4P)

3. เครือข่ายชุมชนศรัทธา “กัมปงตักวา”

4. เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม 5 องค์กร ได้แก่ เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้, เครือข่ายสตรีชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ, กลุ่มเซากูน่า, เครือข่ายสตรีไทยพุทธจังหวัดยะลา และกลุ่มสตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

5. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ปัตตานี/ปาตานี

6. กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace

7. สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace)

8. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ในฐานะบุคลากรสาธารณสุข

9. สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้

10. สถาบันภาษามลายูไทยแลนด์

11. สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

12. กลุ่มเยาวชนความฝันชายแดนใต้ (Dream South)

13. กลุ่มเยาวชนใจอาสา

14. กลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้ (Photo Peace of South, PPS)

 

[คลิกดูบรรยากาศในอัลบั้มภาพของ DSP]

Thai