รายการวิทยุและโทรทัศน์ที่ออกอากาศใน ‘ช่วงเดือนรอมฎอน 2558’

DeepSouthWatch's picture

 

 

สื่อวิทยุกระแสหลักจังหวัดยะลา

ลำดับ

ชื่อสถานี

ความถี่ MHz

รายการ/วันและเวลา

1

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

 (สวท.ยะลา)

95.00/92.00

Selamat petang

(ออกอากาศทุกวัน เวลา 17.30-18.00)

ศาสนธรรม ศาสนกิจ           

 (ออกอากาศทุกวัน เวลา 18.00-19.00)

วิทยุรอมฎอน

ออกอากาศทุกวัน เวลา 24.00-05.00

Jandela Agama

(ออกอากาศทุกวัน เวลา 03.00-05.00)

คุณธรรมนำชีวิต

(ออกอากาศทุกวัน เวลา 05.00-06.00)

 

 

2

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา (อสมท.)

 

102.25

 

หน้าต่างสังคม

(ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-22.00)

 

3

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ.เบตง (สวท.เบตง)

 

98.00

 

มุสลิมรอมฎอน                                                                  (ออกอากาศทุกวัน17.00-18.00,18.15-18.40)        

 

สื่อวิทยุกระแสหลักจังหวัดนราธิวาส

ลำดับ

ชื่อสถานี

ความถี่ MHz

รายการ/ วันและเวลา

 

1

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส (สวท.นราธิวาส)

 

98.25

 

นูรุลฮีดายะห์

(ออกอากาศทุกวัน เวลา 17.30-19.00 น.)

 

3

สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส (อสมท.นราธิวาส)

 

96.00

วิทยุเพื่อประชาสังคมนราธิวาส                                             (ออกอากาศ จันทร์-ศุกร์17.00-18.00 น.)

 

สื่อวิทยุกระแสหลักจังหวัดปัตตานี

ลำดับ

ชื่อสถานี

ความถี่ MHz

รายการ/ วันและเวลา

 

1

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี

 (สวท.ปัตตานี)

 

101.00

 

สีสันต์วันหยุด

(ออกอากาศเสาร์-อาทิตย์ 16.00-17.00)

 

2

 

สถานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี)

 

107.25

วิทยุรอมฏอน

(ออกอากาศทุกวัน 17-45-18.30 น.)

กำปงรอมฎอน

(ออกอากาศทุกวัน 21.00-22.00 น.)

 

3

สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี (อสมท.)

 

91.00

หน้าต่างสังคม

(ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ 21.00-22.00 น.)

 

สื่อวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี

ลำดับ

ชื่อสถานี

ความถี่ MHz

รายการ/วันและเวลา

1.

สาส์นคุณธรรม(อัรรีซาละห์)

97.25

รายการพิเศษ

(ออกอากาศทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.)

2.

ตะอาวุล เรดีโอ

105.5

รายการพิเศษ

 (ออกอากาศทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.)

3.

อัลกุรอานดารุสลาม

104.25

รายการพิเศษ                                                                       (ออกอากาศเวลา วัน เวลา09.00-19.00 น.)

4.

Ok สเตชั่น

90.00

รายการรอมฎอน

(ออกอากาศทุกวัน เวลา 11.00-14.00,14.00-18.00 น.)

5.

เตราะบอน

105.50

รายการพิเศษ

(ออกอากาศทุกวัน เวลา 16.00-18.30 น.)

6.

เสียงดารุณศาสตร์

105.50

รายการพิเศษ

(ออกอากาศทุกวัน เวลา 06.00-22.00 น.)

 

สื่อวิทยุชุมชนจังหวัดยะลา

ลำดับ

ชื่อสถานี

ความถี่ MHz

รายการ/วันและเวลา

1.

มัสยิดประจำจังหวัดยะลา

105.75

รายการพิเศษ (ออกอากาศทุกวัน)

2.

ศูนย์ฟ้าใส

100.75

รายการพิเศษ

(ออกอากาศเวลา 09.00-18.00 น.)

 

สื่อวิทยุชุมชนจังหวัดนราธิวาส

ลำดับ

ชื่อสถานี

ความถี่ MHz

รายการ/วันและเวลา

1.

อัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์

104.00

รายการพิเศษ (ออกอากาศทุกวัน เวลา08.50-19.30 น.)

2.

อัลฮิยาอุ เรดีโอ

101.00

รายการพิเศษ (ออกอากาศทุกวัน เวลา09.00-19.00 น.)

 

สื่อโทรทัศน์

ลำดับ

ชื่อสถานี

ช่อง

รายการ/วันและเวลา

1

ไทยพีบีเอส

ช่อง TPBS

ทางนำชีวิต อิสลามชุดชีวิตคือบททดสอบ                                     (ออกอากาศ จันทร์-ศุกร์ เวลา 04.00 - 04.30 น.)

สถานีโทรทัศน์เคเบิลและดาวเทียมอื่นๆ อาทิเช่น ช่อง 5,ทีวีมุสลิม, TMTV และ Yateem TV เป็นต้น

 

 

 

Thai