รวมวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี สุขภาพกับเดือนรอมฎอน

DeepSouthWatch's picture

เนื่องด้วยเดือนรอมฎอน เดือนแห่งการถือศีลอดทั้ง กาย วาจา ใจ ซึ่งในหลักปฏิบัติมีหลักคำสอนมากมาย แต่สำหรับผู้ป่วยมีข้อยกเว้นบางประการซึ่งเป็นรายละเอียดที่มุสลิมควรเรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่ฮาล้าล (ทำได้) หรือฮารอม (ทำไม่ได้) กลุ่มนักสาธารณสุขเพื่อสังคม (PHOS)  ได้รวบรวมการวินิจฉัย หรือการฟัตวา จากจุฬาราชมนตรี เกี่ยวกับการรักษาตัวและการดูแลสุขภาพในช่วงเดือนรอมฎอนโดยมีทั้งหมด 9 ประเด็น
 

1. เรื่องการรักษาด้านทันตกรรม

2. เรื่องการใช้ยาที่เป็นลักษณะแผ่นติดที่ผิวหนังและการทาน้ำมันระเหย

3. การใช้ยาสวนทางทวารหนัก การใส่สายสวนปัสสาวะ เพื่อทำการรักษาผู้ป่วย หรือ ตรวจและทำหัตถการแก่ผู้ป่วยในระหว่างการถือศีลอด

4. การเจาะเลือด การบริจาคเลือด และการกรอกเลือด

5. การตรวจภายในของสตรีระหว่างการถือศีลอด

6. การใส่สายสวนหลอดเลือด และการส่องกล้องทางหลอดอาหาร หรือใส่เครื่องมือเข้าสู่หลอดอาหาร เพื่อการตรวจหรือทำหัตถการแก่ผู้รับการรักษา

7. การใช้ยาหยอดตา ยาหยอดหู ยาหยอดจมูก และยาที่ใช้สูดดม

8. การฉีดสารอาหาร การฉีดสารน้ำทางเส้นเลือด และการฉีดยาแก่คนไข้

9. การใช้ยาที่ต้องสอดหรือเหน็บหรือสวนล้างช่องคลอด

 

Thai
Paper documents: 
AttachmentSize
PDF icon เรื่องการรักษาด้านทันตกรรม188.84 KB
PDF icon เรื่องการใช้ยาที่เป็นลักษณะแผ่นติดที่ผิวหนังและการทาน้ำมันระเหย180.26 KB
PDF icon การใช้ยาสวนทางทวารหนัก การใส่สายสวนปัสสาวะ เพื่อทำการรักษาผู้ป่วย หรือ ตรวจและทำหัตถการแก่ผู้ป่วยในระหว่างการถือศีลอด190.66 KB
PDF icon การเจาะเลือด การบริจาคเลือด และการกรอกเลือด176.56 KB
PDF icon การตรวจภายในของสตรีระหว่างการถือศีลอด192.56 KB
PDF icon การใส่สายสวนหลอดเลือด และการส่องกล้องทางหลอดอาหาร หรือใส่เครื่องมือเข้าสู่หลอดอาหาร เพื่อการตรวจหรือทำหัตถการแก่ผู้รับการรักษา188 KB
PDF icon การใช้ยาหยอดตา ยาหยอดหู ยาหยอดจมูก และยาที่ใช้สูดดม194.56 KB
PDF icon การฉีดสารอาหาร การฉีดสารน้ำทางเส้นเลือด และการฉีดยาแก่คนไข้195.95 KB
PDF icon การใช้ยาที่ต้องสอดหรือเหน็บหรือสวนล้างช่องคลอด191.1 KB